Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.
Xem chi tiết Công văn số 1141/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn