Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

01-07-2022

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3066/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

01-07-2022

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3032/UBND-NC về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

01-07-2022

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3025/UBND-KGVX về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

01-07-2022

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3015/UBND-CNNXD về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Thống nhất chỉ tiêu quy hoạch 3 loại rừng

01-07-2022

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3014/UBND-CNNXD về thống nhất chỉ tiêu quy hoạch 3 loại rừng

Đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

01-07-2022

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3000/UBND-TTPVHCC về đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

01-07-2022

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2974/UBND-KGVX về triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 3673/VPCP-DMDN ngày 14/6/2022

30-06-2022

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2956/UBND-TH về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 3673/VPCP-DMDN ngày 14/6/2022.

Triển khai Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

28-06-2022

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2922/UBND-KGVX về triển khai Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh

28-06-2022

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2921/UBND-KGVX về triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

28-06-2022

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2911/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

24-06-2022

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2859/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022

24-06-2022

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-TH về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022.

Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

24-06-2022

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2786/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

23-06-2022

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/6/2022

22-06-2022

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 83/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/6/2022.

Triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

21-06-2022

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2709/UBND-CNNXD về việc triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20-06-2022

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 8/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình công dân học tập

20-06-2022

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2635/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành; doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

16-06-2022

Ngày 08/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành; doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.