Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29-03-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1206/UBND-TH về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu tổ chức thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và tình hình hoạt động của Quỹ HTSX&PTDN

29-03-2022

Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1192/UBND-KT về việc tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và tình hình hoạt động của Quỹ HTSX&PTDN.

Triển khai thực hiện Quyết định số 153/QĐ-BTC ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

28-03-2022

Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1193/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 153/QĐ-BTC ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-03-2022

Ngyaf 28/3/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 1162/UBND-CNNXD về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Rà soát nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-03-2022

Ngày 28/3/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 1173/UBND-CNNXD về việc rà soát nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phối hợp tuyên truyền dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 và khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang

28-03-2022

Ngày 28/3/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 1183/UBND-KGVX về việc phối hợp tuyên truyền dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 và khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Triển khai thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

04-03-2022

Ngày 02/3/2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 830/SUT/NVY về việc triển khai thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ

28-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1551/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Kế hoạch thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”.

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.... trên địa bàn tỉnh năm 2017

27-04-2017

Ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017.