Truy cập nội dung luôn

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3015/UBND-CNNXD về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
Xem chi tiết Công văn số 3015/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn