Truy cập nội dung luôn

Bộ TT&TT ban hành bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số

Ngày 20/5/2022, Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố...

Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng cảnh báo một số kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay

Thời gian vừa qua, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về việc nhận được các cuộc gọi giả mạo. Mặc dù đa số người dân đã biết đến...

Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia

Để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng trong kỷ nguyên số, hạ tầng chất lượng quốc gia cần có sự đầu tư nghiên cứu, phát triển đồng bộ cho việc chuyển đổi số.

Chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai: Giảm tối đa thiệt hại

Trong công tác phòng chống thiên tai (PCTT), tại tất cả các giai đoạn trước, trong và cả sau khi thiên tai xảy ra, công tác thông tin phải luôn đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Do vậy,...

Bộ TT&TT ban hành chỉ số đánh giá về chuyển đổi số

Ngày 20/5/2022, Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (CĐS) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành...