Truy cập nội dung luôn

CÔNG AN TỈNH

 

Địa chỉ:

Số 17, đường Cách mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trực ban: 069. 2666. 109

Cảnh sát phản ứng nhanh: 113

Cứu hỏa: 114

Web: http://conganthainguyen.vn

Hòm thư tố giác tội phạm: http://conganthainguyen.vn/hom-thu-to-giac-toi-pham

Hòm thư góp ý của công dân: http://conganthainguyen.vn/hop-thu-gop-y

Danh bạ điện thoại: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Công an tỉnh
1 Bùi Đức Hải Giám đốc 0903404656/02083852999
2 Phan Văn Bé Phó Giám đốc 0982090776/02083855696
3 Đặng Văn Khoa Phó Giám đốc 0982789668/02083852668
4 Nguyễn Văn Tài Phó Giám đốc 0913256986/02083856669
5 Dương Đình Thành Phó Giám đốc 0912003714/02083852662
6 Ngô Minh Đức Cán bộ đầu mối 0974255918 ngominhductn@gmail.com