Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
UBND xã Quân Chu, huyện Đại Từ
1 Lê Văn Toản Bí thư 0989.786.495 levantoanqc@gmail.com
2 Dương Quang Huy Phó Bí thư Thường trực 0985.290.299 dangboxaquanchu@gmail.com
3 Đặng Hoàng Nhâm Chủ tịch UBND 0985.906.527 nhanquanchu@gmail.com
4 Đặng Huy Thực Phó Chủ tịch UBND 0988.458.859 thucqc79@gmail.com
5 Văn thư Văn thư 0363.726.899 ubnd.quanchu@thainguyen.gov.vn
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 Đỗ Hoàng Thái Giám đốc 0972.208.734 thaidh@thainguyen.gov.vn
2 Văn thư Văn thư 0972.208.734 ict@thainguyen.gov.vn
UBND xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên
1 Phạm Công Thành Bí thư 0982.694.818 & 02083.866.133
2 Trần Văn Bình Phó Bí thư 0986.223.757
3 Đàm Xuân Thao Chủ tịch UBND tỉnh 0915.101.842 & 02083.866.133
4 Trần Quang Phong Phó Chủ tịch UBND 0984.023.167 & 02083.866.133 phongkhanh1970@gmail.com
5 Điện thoại văn thư Văn thư 0942.502.246
UBND xã Phục Linh, huyện Đại Từ
1 Nguyễn Đình Khương Chủ tịch UBND 0985.382.603 khuongnd.phuclinh@thainguyen.gov.vn
2 Trần Văn Linh Phó Chủ tịch UBND 0989.799.136 linhtv.phuclinh@thainguyen.gov.vn
3 Điện thoại văn thư Văn thư ubnd.phuclinh@thainguyen.gov.vn
UBND xã Phú Cường, huyện Đại Từ
1 Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch UBND 0987.369.329
2 Vũ Văn Nghiệp Phó Chủ tịch UBND 0977.874.865
3 Điện thoại văn thư Văn thư ubnd.phucuong@thainguyen.gov.vn
UBND xã Yên Lãng, huyện Đại Từ
1 Trần Duy Diên Chủ tịch UBND 0986.222.497 duydien.tran@gmail.com
2 Lưu Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND 0966.327.666 luuquyetthang1978@gmail.com