Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
UBND xã Yên Lãng, huyện Đại Từ
1 Hoàng Công Toàn Phó Chủ tịch UBND 0977.122.680 toanubnd.yl@gmail.com
2 Điện thoại văn thư Văn thư 0914.665.515 ubnd.yenlang@thainguyen.gov.vn
UBND phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên
1 Dương Văn Trường Chủ tịch UBND 0979.177.620 truongdv.phoyen@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Hưởng Phó Chủ tịch UBND 0374.610.949 huongnd.phoyen@thainguyen.gov.vn
3 Điện thoại văn thư Văn thư 0985.158.454 baibong.phoyen@thainguyen.gov.vn
UBND xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên
1 Đỗ Văn Cần Bí thư 0979.146.135
2 Hà Văn Kiệm Phó Bí thư 0988.621.106
3 Nguyễn Viết Đinh Chủ tịch UBND 0985.863.777
4 Điện thoại văn thư Văn thư 0984.885.222 vphongtien@gmail.com
UBND xã Liên Minh, huyện Võ Nhai
1 Vương Việt Dũng Bí thư 0915.137.295 dungvv.lienminh@thainguyen.gov.vn
2 Vũ Văn Lệnh Phó Bí thư Thường trực 0382.819.722 lenhvv.lienminh@thainguyen.gov.vn
3 Hoàng Văn Thượng Chủ tịch UBND 0911.234.018 thuonghv.lienminh@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Dưỡng Phó Chủ tịch HĐND 0332.183.505 duongnt.lienminh@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Hữu Trong Bí thư 0978.705.366 trongnh.lienminh@thainguyen.gov.vn
6 Điện thoại văn thư Văn thư 02083.828.119 lienminh.vonhai@thainguyen.gov.vn
UBND huyện Võ Nhai
1 Bùi Thị Sen Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0983.228.555 buisen.vonhai@gmail.com
2 Vũ Thị Huệ Phó Chủ tịch Thường trực 0914.436.470 & 02083.627.199 vuhuehuvn@gmail.com
3 Lý Hoàng Nguyên Chánh Văn phòng 0915.214.678 & 02083.603.789 nguyenlh.vonhai@thainguyen.gov.vn
4 Phạm Minh Phương Phó Chánh Văn phòng 0989.600.122 phuongpm.vonhai@thainguyen.gov.vn
5 Đồng Kim Hiền Phó Chánh Văn phòng 0944.937.963 & 02083.827.309 hiendk.vonhai@thainguyen.gov.vn