Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Xã Nhã Lộng
1 Dương Văn Hào Phó Chủ tịch UBND 0983910847
2 Nguyễn Thị Thúy Cán bộ đầu mối 0389943236
Xã Tân Đức
1 Dương Văn Hậu Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND 0399366365 hauminhhtt@gmail.com
2 Nguyễn Văn Bàn Phó Chủ tịch UBND 0986976359 nguyenban69td@gmail.com
3 Nguyễn Hồng Xứng Phó Chủ tịch UBND 0984939619
4 Đào Đăng Việt Cán bộ đầu mối 0988631322 vietlinhhanh@gmail.com
Xã Tân Khánh
1 Vũ Năng Dũng Bí thư Đảng ủy 0942414211 dungvn.tankhanh@thainguyen.gov.vn
2 Đỗ Hữu Hạ Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND 0986060377 hadh.tankhanh@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Anh Võ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0989382542 vona.tankhanh@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Khắc Tùng 0975851360 tungnk.tankhanh@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Vệ Phó Chủ tịch UBND 0915589334 venv.tankhanh@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Xuân Mão Phó Chủ tịch HĐND 0949329985 maonv.tankhanh.gov.vn
7 Vũ Duy Trọng Cán bộ 0985120176 trongvd.tankhanh@thainguyen.gov.vn
Xã Tân Thành
1 Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0982599730 nguyenhungtanthanh2016@gmail.com
2 Tô Văn Thịnh Phó Bí thư Thường trực 0984287463 tovanthinh81@gmail.com
3 Vũ Thị Thu Huyền Phó Bí thư Thường trực 0979984168 huyenvtt.tp@thainguyen.gov.vn
4 Hoàng Văn Giới Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0973637677 diachinh2017@gmail.com
5 Mai Trường Thanh Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0913325611 thanhmt.tp@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND 0965958999 dungnt.tp@thainguyen.gov.vn
7 Hoàng Thị Tình Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ 0962439567 hoangthitinh74@gmail.com