Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Xã Bảo Cường
1 Vũ Thị Hiền Cán bộ 0977 008 626 hienvt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Xã Điềm Mặc
1 Ma Khắc Phi Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0963278777 makhacphihd@gmail.com
2 Hoàng Văn Thịnh Phó Bí thư Thường trực 0969240170 thinhdiemmac@gmail.com
3 Phùng Văn Đại Phó Chủ tịch HĐND 0977404510 phungdai69@gmail.com
4 Phùng Văn Đăng Chủ tịch UBND 0988980288 dangpv.dinhhao@thainguyen.gov.vn
5 Mông Chí Mùa Phó Chủ tịch 0984687380 muamc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
6 Hoàng Văn Nguyên Cán bộ đầu mối 0984237982 nguyenhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Xã Sảng Mộc
1 Triệu Trung Tiên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 09376149275 Trungtien2271986@gmail.com
2 Mai Duy Yến Phó Chủ tịch UBND 0343670971 Maiduyyen1981@gmail.com
3 Nguyễn Văn Bình Phó Chủ tịch UBND 0962212776 Binhsm1982@gmail.com
4 Nguyễn Văn Nam Cán bộ 0949363267 nguyennam1471980@gmail.com
Xã Định Biên
1 Lương Thế Đồng Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0339291818 thedongtckh@gmail.com
2 Hoàng Thị Quyên Phó Bí thư Thường trực 0975135044 quyendinhbien@gmail.com
3 Ma Hoàng Giáp Chủ tịch UBND 0977405976 thinhgiapubnd@gmail.com
4 Đặng Ngọc Sơn Phó Chủ tịch HĐND 0987762380 ngocsonccb79@gmail.com
5 Ma Lăng Hiển Phó Chủ tịch UBND 0984603997 malanghien2gmail.com
6 Triệu Văn Quốc Cán bộ đầu mối 0356588723 trieuvanquoc@gmail.com
Xã Thần Sa
1 Lê Văn Thanh Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy 947186669 thanhlv. vonhai@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Văn Đức Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND 0964063056 duchv. vonhai@thainguyen.gov.vn
3 Trần Đình Chiến Phó Chủ tịch HĐND 0979658718 chientd. vonhai@thainguyen.gov.vn