Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Chưa rõ
1 Hà Quốc Thái 0988125318 Thaihaq@vst.gov.vn
2 Chu Thế Hà 0913313064 thehabtn@gmail.com
3 Lưu Minh Hồng 0912477900 lmhong@TINHUYTHAINGUYEN
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Giám đốc 0913483363 thuhien.vbsptn@gmail.com
5 Vũ Đức Công Phó Chi cục trưởng 0979.827.924 Congvd.sonn@thainguyen.gov.vn
6 Mai Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ 0912970214 maingahdnd@thainguyen.gov.vn
7 Phạm Thị Thu Hiền thuhienktmt@gmail.com
8 Phạm Thị Thu Hiền Phó Bí thư 0988.171.989 thuhienktmt@gmail.com
9 Phạm Thị Thu Hiền 0988.171.989 thuhienktmt@gmail.com
10 Phạm Hoài Nam 0975.027.678 namph.stc@thainguyen.gov.vn
11 Phạm Hoài Nam 0975.027.678 nampham141@gmail.com
12 Phạm Hoài Nam 0975.027.678 nampham141@gmail.com
13 Chu Hoàng Hiệp 0915.199.858 hieptnvn@gmail.com
14 Hoàng Thanh Vân 0915.540.302 hoangvandt@gmail.com
Văn phòng Tỉnh ủy
1 Đoàn Thị Tịnh Phó Chánh Văn phòng 0912.328.469 & 02083.653.189 tinhdt.vptu@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Xuân Tình Phó Chánh Văn phòng 0912.737.266
3 Văn thư Văn thư 02083.855.520 Vanthu.vptu@thainguyen.gov.vn
Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản
1 Lê Đắc Vinh Chi Cục trưởng 0912.580.571
2 Lê Thị Quỳnh Hương Phó Cục trưởng 0917.505.989
3 Đỗ Đình Trung Phó Chi cục trưởng 0977.242.386