Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản
1 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.759.965; Fax: 02083.855.695 pkt.chicucthuy.tn2007@gmail.com
Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên
1 Trần Xuân Hựu Giám đốc 0982.083.999 tranxuanhuu1969@gmail.com
2 Lê Quang Hưng Phó Giám đốc 0961.181.366 hoanghungtutn@gmail.com
3 Bùi Thanh Dung Văn thư 02083.656.399; 0969.351.513 quyphattriendat@thainguyen.gov.vn
UBND xã La Bằng, huyện Đại Từ
1 Nguyễn Ngọc Thép Bí thư 0982.600.999
2 Đỗ Xuân Duyên Phó Bí thư Thường trực 0383.707.456
3 Triệu Văn Đông Chủ tịch UBND 0974.896.305
4 Dương Văn Vượng Phó Chủ tịch UBND 0982.144.222
5 Triệu Tiến Phát Phó Chủ tịch HĐND 0985.134.616
UBND xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ
1 Bùi Thị Loan Chủ tịch UBND 0912.133.640 & 02083.820.614 loanbt.donghy@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Văn Tài Phó Chủ tịch UBND 0982.386.870 tainv.donghy@thainguyen.gov.vn
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.702.209 minhlap@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Công Phó Giám đốc 0913.589.758 conghn@tnu.edu.vn
5 Điện thoại Văn thư Bí thư 02803.855.541; Fax: 02803.653.981 vanthu.tng@thainguyen.gov.vn
Hội đồng nhân dân tỉnh
1 Phạm Hoàng Sơn Phó Bí thư, Chủ tịch 0982.718.369 sonph@thainguyen.gov.vn
2 Đỗ Đức Công Phó Chủ tịch Thường trực 0912.221.801 & 02083.855.470 congdd.thanhtra@thainguyen.gov.vn
3 Mai Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch HĐND 0912.970.214 & 02083.655.019 maingahdnd@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Văn Ngọc Chánh Văn phòng 0963.899.996 ngocnv@thainguyen.gov.vn
5 Lê Văn Tâm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách 0912.551.767 & 02083.855.396 tamlv.hdnd@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thúy Nga Trưởng Ban Văn hóa xã hội 0915.211.999 & 02083.652.648 ngantt.hdnd@thainguyen.gov.vn