Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.847.145; Fax: 02083.847.403 office@tnut.edu.vn
Chi cục Thủy lợi
1 Nguyễn Văn Hưng Chi Cục trưởng 0978.378.472 & 02083.751.284
2 Nguyễn Văn Bắc Phó Chi cục trưởng 0912.004.718 & 02083.840.162
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.737.113; Fax: 02083.851.318 phongchongthientaithainguyen@gmail.com
Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản
1 Nguyễn Thành Nam Giám đốc 0912.661.113
2 Lê Tiến Dũng Phó Giám đốc 0912.700.759
3 Luân Quang Nha Phó Giám đốc 0983.038.325
4 Nguyễn Trần Hùng Phó Giám đốc 0913.284.973
5 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.851.802; Fax: 02083.855.695 giongthainguyenvn@gmail.com
Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Quang Lịch Giám đốc 0978.870.196
2 Nguyễn Văn Tuyên Phó Giám đốc 0975.341.141
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.829.272
Chi cục phát triển nông thôn
1 Dương Văn Toản Chi Cục trưởng 0973.504.999
2 Nguyễn Xuân Tùng Phó Chi cục trưởng 0979.854.543
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.854.039; Fax: 02083.854.039
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
1 Vũ Văn Phán Chi Cục trưởng 0913.284.950 & 02083.851.679
2 Ma Văn Thái Phó Chi cục trưởng 0914.565.448
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.840.360 quanlychatluongthainguyen@gmail.com
UBND xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ
1 Hoàng Xuân Trường Bí thư 0912.500.690 truonghx.donghy@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Thị Nhị Phó Bí thư Thường trực 0392.627.899 nhint.donghy@thainguyen.gov.vn