Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
UBND xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ
1 Trương Công Hiền Chủ tịch UBND 0983.112.009 hientc.donghy@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Liêm Phó Chủ tịch HĐND 0989.839.067 liemnt.donghy@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Nguyệt Phó Chủ tịch UBND 0357.231.388 nguyetnt.donghy@thainguyen.gov.vn
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.823.842 vanlang.donghy@thainguyen.gov.vn
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
1 Nguyễn Tá Chi Cục trưởng 0912.700.647
2 Luân Quang Thìn Phó Chi cục trưởng 0912805718
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.857.965 hanhchinhbvtv@gmail.com
Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường
1 Nguyễn Văn Trường Giám đốc 0973.973.136 Truongnv.sonn@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Thị Mai Phó Giám đốc 0976.553.999
3 Ngô Văn Hậu Phó Giám đốc 0986.875.767
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.651.074; Fax: 02083.651.074 ttnvanthu@gmail.com
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
1 Nguyễn Văn Tảo Hiệu trưởng 0913.286.685 nvtao@ictu.edu.vn
2 Vũ Đức Thái Phó Hiệu trưởng 0985.158.998 vdcthai@ictu.edu.vn
3 Đỗ Đình Cường Phó Hiệu trưởng 0982.990.908 ddcuong@ictu.edu.vn
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.846.254 contact@ictu.edu.vn
Trung tâm Khuyến nông
1 Hà Trọng Tuấn Giám đốc 0943.247.555 Tuanht.sonn@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đình Thông Phó Giám đốc 0985.960.942
3 Chu Bá Trung Phó Giám đốc 0972.165.555 Trung cb.sonn@thainguyen.gov.vn
4 Văn thư 0985.961.074
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
1 Lê Cẩm Long Giám đốc 0919.348.536 longkhnn@gmail.com