Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
1 Trần Minh Hà Phó Giám đốc 0986.060.433 hatm.sonn@thainguyen.gov.vn
2 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.758.626
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
1 Nông Khánh Bằng Phó Hiệu trưởng phụ trách 0989.287.149; 02083.846.144 Bangnk@tce.edu.vn
2 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.846.106 cdsp@thainguyen.gov.vn (cdspthainguyen@tce.edu.vn)
UBND xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ
1 Lăng Viết Thắng Bí thư 0912.432.548 Thanglv.donghy@thainguyen.gov.vn (hoặc Thangtanlong11@gmail.com)
2 Lê Thị Năm Phó Bí thư Thường trực 0976.864.393 Namlt.donghy@thainguyen.gov.vn (hoặc Lethinamtl@gmail.com)
3 Hoàng Hồng Nhật Chủ tịch UBND 0365.724.450 Nhathh.donghy@thainguyen.gov.vn (hoặc Hoanghongnhattl@gmail.com)
4 Lâm Thanh Quyết Phó Chủ tịch HĐND 0965.541.551 Quyetlv.donghy@thainguyen.gov.vn (hoặc Lamthanhquyet@gmail.com)
5 Đàm Văn Xuân Phó Chủ tịch UBND 0912.700.437 Xuandv.donghy@thainguyen.gov.vn (hoặc Xuan2241967@gmail.com)
6 Điện thoại Văn thư Văn thư 0912.839.332; 02083.823.152 Tanlong.donghy@thainguyen.gov.vn
Bệnh viện C Thái Nguyên
1 Nguyễn Duy Hưng Giám đốc 0912.017.395 & 02083.700.088 nguyenduyhung60@gmail.com
2 Đoàn Văn Hùng Phó Giám đốc 0913.313.087 & 02083.862.730 hungbvctn@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc 0988.599.800 & 02083.861.515 vandungnguyen1976@gmail.com
4 Lê Văn Quang Phó Giám đốc 0946.236.634 & 02083.862.909 vanquangletn@gmail.com
5 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.862.224 benhvienctn@gmail.com
UBND xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ
1 Lý Văn Mão Chủ tịch UBND 0917.505.890 Maolv.donghy@thainguyen.gov.vn
2 Vũ Duy Mạnh Phó Chủ tịch UBND 0984.809.727 Manhvd.donghy@thainguyen.gov.vn
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 0392.232.595 Hoabinh.donghy@thainguyen.gov.vn
UBND xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên
1 Nguyễn Văn Lâm Bí thư 0967.116.459 lamnv.vanphai@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thế Hoàng Chủ tịch UBND 0968.536.228 hoangnt.vanphai@thainguyen.gov.vn