Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
UBND xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên
1 Bùi Đức Tài Phó Chủ tịch HĐND 0978.415.853 taibd@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Văn Vũ Phó Bí thư Thường trực 0387.904.637 vunv.vanphai@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Xuyên Phó Chủ tịch UBND 0985.596.162 xuyennt.vanphai@thainguyen.gov.vn
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 0344.816.468 vanthu.vanphai@thainguyen.gov.vn
UBND xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên
1 Đào Đình Xuyên Bí thư 0914.078.718
2 Hoàng Mạnh Quân Chủ tịch UBND 0989.732.904
3 Nguyễn Văn Hóa Phó Chủ tịch HĐND 0978.204.721
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 0978.528.909 vanthu.minhduc@thainguyen.gov.vn
UBND xã Văn Yên, huyện Đại Từ
1 Lê Quang Hanh Bí thư 0986.977.078 hanhlq.vanyen@thainguyen.gov.vn
2 Lưu Sỹ Trường Phó Bí thư Thường trực 0988.775.448 truongls.vanyen@thainguyen.gov.vn
3 Ngô Văn Thắng Chủ tịch UBND 0386.167.469 thangnv.vanyen@thainguyen.gov.vn
4 Lê Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐND 0986.884.266 binhlt.vanyen@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Văn Luận Phó Chủ tịch UBND 0399.040.166 luanvv.vanyen@thainguyen.gov.vn
6 Điện thoại Văn thư Văn thư 0974.837.940 ubnd.vanyen@thainguyen.gov.vn
UBND xã Bảo Cường, huyện Định Hóa
1 Nguyễn Xuân Thủy Bí thư, Chủ tịch HĐND 0912.454.912 thuynx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
2 Lưu Văn thái Phó Bí thư Thường trực 0943.913.010 thailv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
3 Mạc Văn Vỹ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0978.650.443 vymv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Vy Phó Chủ tịch UBND 0941.979.669 vynx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
5 Mai Ngọc Ánh Chủ tịch UB MTTQ 0973.474.432 anhmn.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
6 Tô Duy Thái Phó Chủ tịch HĐND 0986.961.463 thaitd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn