Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
UBND xã Bảo Cường, huyện Định Hóa
1 Điện thoại Văn thư Văn thư 0977.008.626 baocuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
UBND xã Đức Lương, huyện Đại Từ
1 Triệu Quang Hưởng Chủ tịch UBND 0869.547.345 trieuhuong.pct@gmail.com
2 Ma Thị Hằng Phó Chủ tịch UBND 0974.527.783 mathihang.nd@gmail.com
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 0348.604.888 ubnd.ducluong@thainguyen.gov.vn
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
1 Ngô Doanh Thể Chi Cục trưởng 0913.313.056; 02083.855.750 thend@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hường Phó Chi cục trưởng 0915.300.412; 02083.653.261 huongnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn
Ban Tôn giáo
1 Hoàng Ngọc Hưng Trưởng ban 0912.631.880; 02083.854.047 hunghn.sonoivu@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng ban 0912.285.576; 02083.657.215 dungnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn
Trường Đại học Khoa học
1 Nguyễn Văn Đăng Hiệu trưởng 0888.730.999 & 02083.503.389 dangnv@tnus.edu.vn
2 Phạm Thị Phương Thái Phó Hiệu trưởng 0913.354.944 & 02083.853.686 phamphuongthai@tnus.edu.vn
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.904.315 contact@tnus.edu.vn
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
1 Nguyễn Công Hoàng Giám đốc 0913.394.495 giapson2000@gmail.com
2 Dương Hồng Thái Phó Giám đốc 0912.320.204 dhthaivn@gmail.com
3 Hà Tiến Quang Phó Giám đốc 0976.905.597 quangdktn@gmail.com
4 Lê Thị Hương Lan Phó Giám đốc 0982.090.308 lansontn@gmail.com
Đại học Thái Nguyên
1 Phạm Hồng Quang Giám đốc 0913.357.361 phamhongquang@tnu.edu.vn
2 Trần Viết Khanh Phó Giám đốc 0912.187.118 khanhtv@tnu.edu.vn
3 Nguyễn Hữu Công Phó Giám đốc 0913.589.758 conghn@tnu.edu.vn
4 Trần Thanh Vân Phó Giám đốc 0912.282.816 tranthanhvan@tnu.edu.vn
5 Điện thoại Văn thư Văn thư 0975.969.889; 02083.852.650 trangttt@tnu.edu.vn; vanphong.dhtn@moet.edu.vn