Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Chưa rõ
1 Hà Quốc Thái 0912.123.123
2 Văn thư 02083.878352 vphu.dho@thainguyen.dcs.vn
3 Nguyễn Quang Thịnh 0912710424 thinhnhcs@gmail.com
4 Nguyễn Minh Tuấn 0912.173.001 minhtuanytn@gmail.com
5 Nguyễn Văn Hà 0913526392 hattkdtn@gmail.com
6 Hà Quốc Thái 0912.123.123 thaihq@thainguyen.gov.vn
7 Hà Quốc Thái 0912.123.123 thaihq@thainguyen.gov.vn
8 Lê Văn Hồng 0983580457 levanhongtn@gmail.com
9 Lưu Trí Vượng 0983.444.625 vngngkh@gmail.com
10 Dương Ngọc Anh 0912.249.241 anhdn1971@gmail.com
11 Nguyễn Thị Thu Hiền 0913483363
12 Chu Thế Hà 0913313064 thehabtn@gmail.com
13 Nguyễn Thị Minh Xuân 0972.240.667 minhxuantckh@gmail.com
14 Nguyễn Văn Quang 02083.820.183
15 Điện thoại văn thư 02083.846.105
16 Nguyễn Thị Hương Liên 0986887619 liennth@thainguyen.vss.gov.vn
17 Nguyễn Ngọc Điệp 0988353265 Diepkinhte25@gmail.com
18 Hà Quốc Thái 0988.125.318 & 02083.855.607 thaihq@vst.gov.vn
19 Hà Quốc Thái 0988.125.318 & 02083.855.607 thaihq@vst.gov.vn
20 Mai Thị Nhài 0915.016.039 & 02083.857.866 mtnhai.dukcq@tinhuythainguyen hoặc maithinhaiduk@gmail.com