Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Chưa rõ
1 Hà Quốc Thái 0912.123.123
2 Văn thư 02083.878352 vphu.dho@thainguyen.dcs.vn
3 Nguyễn Quang Thịnh 0912710424 thinhnhcs@gmail.com
4 Nguyễn Minh Tuấn 0912.173.001 minhtuanytn@gmail.com
5 Nguyễn Văn Hà 0913526392 hattkdtn@gmail.com
6 Hà Quốc Thái 0912.123.123 thaihq@thainguyen.gov.vn
7 Hà Quốc Thái 0912.123.123 thaihq@thainguyen.gov.vn
8 Lê Văn Hồng 0983580457 levanhongtn@gmail.com
9 Lưu Trí Vượng 0983.444.625 vngngkh@gmail.com
10 Dương Ngọc Anh 0912.249.241 anhdn1971@gmail.com
11 Nguyễn Thị Thu Hiền 0913483363
12 Chu Thế Hà 0913313064 thehabtn@gmail.com
13 Nguyễn Thị Minh Xuân 0972.240.667 minhxuantckh@gmail.com
14 Nguyễn Văn Quang 02083.820.183
15 Điện thoại văn thư 02083.846.105
16 Nguyễn Thị Hương Liên 0986887619 liennth@thainguyen.vss.gov.vn
17 Nguyễn Ngọc Điệp 0988353265 Diepkinhte25@gmail.com
18 Hà Quốc Thái 0988.125.318 & 02083.855.607 thaihq@vst.gov.vn
19 Hà Quốc Thái 0988.125.318 & 02083.855.607 thaihq@vst.gov.vn
20 Mai Thị Nhài 0915.016.039 & 02083.857.866 mtnhai.dukcq@tinhuythainguyen hoặc maithinhaiduk@gmail.com
21 Hà Quốc Thái 0988125318 Thaihaq@vst.gov.vn
22 Chu Thế Hà 0913313064 thehabtn@gmail.com
23 Lưu Minh Hồng 0912477900 lmhong@TINHUYTHAINGUYEN
24 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Giám đốc 0913483363 thuhien.vbsptn@gmail.com
25 Vũ Đức Công Phó Chi cục trưởng 0979.827.924 Congvd.sonn@thainguyen.gov.vn
26 Mai Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ 0912970214 maingahdnd@thainguyen.gov.vn
27 Phạm Thị Thu Hiền thuhienktmt@gmail.com
28 Phạm Thị Thu Hiền Phó Bí thư 0988.171.989 thuhienktmt@gmail.com
29 Phạm Thị Thu Hiền 0988.171.989 thuhienktmt@gmail.com
30 Phạm Hoài Nam 0975.027.678 namph.stc@thainguyen.gov.vn
31 Phạm Hoài Nam 0975.027.678 nampham141@gmail.com
32 Phạm Hoài Nam 0975.027.678 nampham141@gmail.com
33 Chu Hoàng Hiệp 0915.199.858 hieptnvn@gmail.com
34 Hoàng Thanh Vân 0915.540.302 hoangvandt@gmail.com
Văn phòng Tỉnh ủy
1 Đoàn Thị Tịnh Phó Chánh Văn phòng 0912.328.469 & 02083.653.189 tinhdt.vptu@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Xuân Tình Phó Chánh Văn phòng 0912.737.266
3 Văn thư Văn thư 02083.855.520 Vanthu.vptu@thainguyen.gov.vn
Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản
1 Lê Đắc Vinh Chi Cục trưởng 0912.580.571
2 Lê Thị Quỳnh Hương Phó Cục trưởng 0917.505.989
3 Đỗ Đình Trung Phó Chi cục trưởng 0977.242.386
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.759.965; Fax: 02083.855.695 pkt.chicucthuy.tn2007@gmail.com
Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên
1 Trần Xuân Hựu Giám đốc 0982.083.999 tranxuanhuu1969@gmail.com
2 Lê Quang Hưng Phó Giám đốc 0961.181.366 hoanghungtutn@gmail.com
3 Bùi Thanh Dung Văn thư 02083.656.399; 0969.351.513 quyphattriendat@thainguyen.gov.vn
UBND xã La Bằng, huyện Đại Từ
1 Nguyễn Ngọc Thép Bí thư 0982.600.999
2 Đỗ Xuân Duyên Phó Bí thư Thường trực 0383.707.456
3 Triệu Văn Đông Chủ tịch UBND 0974.896.305
4 Dương Văn Vượng Phó Chủ tịch UBND 0982.144.222
5 Triệu Tiến Phát Phó Chủ tịch HĐND 0985.134.616
UBND xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ
1 Bùi Thị Loan Chủ tịch UBND 0912.133.640 & 02083.820.614 loanbt.donghy@thainguyen.gov.vn