Truy cập nội dung luôn

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 188/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dưới đây là danh sách 66 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tại 27 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Biên tập và Trị sự
thainguyen.gov.vn