Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2019 (Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 2 NĂM  2019

(Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

 

Tháng 2

TT

Tên cơ sở

Chủ cơ sở

Địa chỉ

Điện thoại

Tên sản phẩm

Ngày Tiếp nhận HS

Số Tự Công bố

01

Công ty  TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thái Minh

Trần Thị Phương Thảo

Số nhà 18, tổ 5, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

0981889912

MATCHA OMATEA

20/2/2019

12/THAIMINH/2018

02

Công ty  TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thái Minh

Trần Thị Phương Thảo

Số nhà 18, tổ 5, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

0981889912

THẢO HOA TRÀ

20/2/2019

15/THAIMINH/2018

03

Công ty  TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thái Minh

Trần Thị Phương Thảo

Số nhà 18, tổ 5, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

0981889912

CHÈ LỘC XUÂN

20/2/2019

16/THAIMINH/2018

 

 

                                                                                                                                     Biên tập: (Phòng Công Báo)