Truy cập nội dung luôn

Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn