Truy cập nội dung luôn

Ngày 22/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên gồm những thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: 

Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh

2. Phó Trưởng Ban thứ nhất:

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

3. Phó Trưởng ban Thường trực:

Ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

4. Phó Trưởng ban:

Ông Phan Văn Bé, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

4. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Tài chính;
- Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp;
- Ông Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên;
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Ông Lưu Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh;
- Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Trần Trọng Chung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
- Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Bà Hứa Thị Châu Giang, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Ông Trương Minh Tú, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Ông Dương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;
- Ông Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên;
- Ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

 

5. Ủy viên chuyên trách:

Ông Tân Hoàng Long, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh. 

Ban An toàn giao thông tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động theo quy chế do UBND tỉnh ban hành.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn: Theo Ban ATGT tỉnh