Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Dạy nghề các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Trung tâm Dạy nghề các KCN Thái Nguyên là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Hoạt động dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm:

+ Tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề, cấp chứng chỉ trình độ sơ cấp nghề cho các học viên.

+ Đào tạo và đào tạo lại theo nhu cầu của doanh nghiệp.

+ Tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Hoạt động dịch vụ:

+ Tổ chức các lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Thực hiện đo lường, đo kiểm, lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét;

+ Thực hiện các dịch vụ khác theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

Chúng tôi cam kết đáp ứng tốt yêu cầu của quý khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng, uy tín, đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác tích cực cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp để góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững, góp phần vào sự thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Trung tâm Dạy nghề các KCN Thái Nguyên