Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu về Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

27-09-2021 09:23

Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên là kênh phát ngôn chính thức của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trên mạng Internet do Trung tâm Thông tin tỉnh tổ chức thực hiện.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm Thông tin có 21 viên chức, người lao động. Trung tâm có Giám đốc, đồng thời là Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử; có 02 Phó Giám đốc và 05 phòng chuyên môn.

Địa chỉ cơ quan tại: Tầng 9, Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh (số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Số điện thoại: 02083.851149

Email: portal@thainguyen.gov.vn; bientap.tttt@gmail.com

Giao diện Trang chủ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Hiện có 6 lớp thông tin với 55 chuyên trang, chuyên mục được thiết kế thẩm mỹ, khoa học và tiện ích.

Liên kết website với các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên và Đặc san Trà Việt.

Trung bình mỗi ngày có 90.000 đến gần 140.000 lượt truy cập Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

Các nội dung thông tin được chuyển tải trên Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên bằng nhiều hình thức theo mô hình truyền thông đa phương tiện gồm: Các tin, bài dạng text, bản tin 24/7, video clip, ảnh, infographic, đưa tin trực tuyến… đảm bảo đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, là cơ sở dữ liệu, nguồn thông tin của cơ quan hành chính, các nhà đầu tư và cơ quan báo chí.

Thông tin thời sự: Được cập nhật hàng ngày với các nội dung về hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương; các cơ chế chính sách đầu tư; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

Thông tin chỉ đạo điều hành: Chuyển tải kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân của các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền.

Thông tin nền: Cung cấp đầy đủ thông tin về Thái Nguyên bao gồm điều kiện tự nhiên, xã hội; các kế hoạch, báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, lĩnh vực và các địa phương. Cung cấp thông tin, danh bạ điện thoại của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Phiên bản tiếng Anh: Phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin về Thái Nguyên của các nhà đầu tư, du khách; góp phần quảng bá thông tin, hình ảnh Thái Nguyên, môi trường đầu tư, thông tin đối ngoại phục vụ thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch...

Ấn phẩm do Trung tâm Thông tin tổ chức thực hiện: Đặc san Trà Việt được xuất bản với 2 thứ tiếng Việt - Anh, phát hành toàn quốc, đến 15 Đại sứ quán các nước và được số hóa trên Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên để quảng bá, giới thiệu các vùng chè, sản phẩm trà của tỉnh, giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa, lịch sử của tỉnh đến độc giả trong và ngoài nước.  

Công báo điện tử Thái Nguyên: Tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên cung cấp đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

Giao diện Công báo điện tử Thái Nguyên

 

Theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/20212 của UBND tỉnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên có chức năng, nhiệm vụ sau:

I. Chức năng

1. Cổng thông tin điện tử tỉnh là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn của tỉnh và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cổng thông tin điện tử tỉnh là nơi tập hợp, cung cấp thông tin chính thống của Ủy ban nhân dân tỉnh trên môi trường mạng; phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; là cơ quan báo điện tử, truyền thông đa phương tiện của tỉnh trên internet, phản ánh các thông tin tổng hợp về về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng… của tỉnh và các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Cổng thông tin điện tử tỉnh là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân; là đầu mối cung cấp, hướng dẫn sử dụng, tra cứu hồ sơ các dịch vụ công của cơ quan hành chính góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hình thành “Chính quyền điện tử” của tỉnh.

II. Nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; công bố các quan điểm của tỉnh Thái Nguyên trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên các lĩnh vực của nền kinh tế, xã hội.

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương; của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hỗ trợ quá trình ra các quyết định quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức giao lưu, đối thoại, trực tuyến, tiếp công dân qua mạng, trả lời ý kiến hỏi, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

5. Cung cấp các dịch vụ hành chính công.

6. Tập hợp cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; tích hợp các cổng thông tin thành phần, liên kết với các website của Trung ương và các địa phương.

7. Xuất bản ấn phẩm thông tin tổng hợp kết nối chính quyền với công dân và doanh nghiệp; ra trang báo điện tử, các chuyên trang của Cổng thông tin điện tử và tổ chức thực hiện các buổi giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến; phối hợp thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình về chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên.

8. Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo.

Ấn phẩm Trà Việt điện tử trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

III. Những loại thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

1. Thông tin giới thiệu về tỉnh Thái Nguyên: Tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường xã; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hoá, du lịch; các khu công nghiệp, các làng nghề truyền thống.

2. Thông tin chỉ đạo điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; thông tin về nhân sự mới, văn bản, chế độ chính sách mới; lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên. Tập hợp hệ thống văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Thông tin hướng dẫn, tra cứu các thủ tục hành chính; thực hiện cung cấp các dịch vụ công.

5. Tin tức, sự kiện: Phản ánh hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các hoạt động của địa phương, đơn vị; tin tức nổi bật về thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

6. Thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công.

7. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và văn bản hành chính có liên quan; các thông tin cần xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy định thủ tục hành chính hoặc chủ trương chính sách.

8. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo tỉnh; thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.

9. Thông tin, báo cáo thống kê của tỉnh, của các ngành, địa phương thuộc tỉnh và các thông tin chuyên ngành khác.

10. Chuyên mục “ Hỏi - Đáp” giữa tổ chức, cá nhân với các cơ quan nhà nước.

11. Thông tin hỗ trợ, quảng bá giới thiệu doanh nghiệp về tiếp thị và công nghệ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

12. Thông tin về các dịch vụ công ích, dịch vụ xã hội phục vụ cộng đồng (giao thông, y tế, giáo dục, dịch vụ sinh hoạt…).

13. Thông tin tiếng Anh và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn