Truy cập nội dung luôn

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

 
Trụ sở:    Số 10 Nha Trang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại/Fax:  0280-3855 008                                                                                                                  
E-mail:               hoinhabaotn@gmail.com
Tạp chí Nhà báo Thái Nguyên xuất bản 2 tháng/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 15 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Thái Nguyên Khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 (tháng 9)
 
Chủ tịch Nguyễn Bảo Lâm
Điện thoại CQ:   02803 751 789
Di động:             0982 157 660
Email:                lamnb@thainguyen.gov.vn
 
 
 
 
Ủy viên Khương Văn Doãn
- Tổng Biên tập Báo Quân khu I
Di động:             0915 954 156
Email:                 khuongdoan.tn@gmail.com
 
 
Ủy viên Hoàng Thảo Nguyên
- Trưởng CQĐD TTXVN thường trú tại Thái Nguyên
Điện thoại CQ:   0280- 3855 604
Di động:             0913 039 491
Email:                 hoangnguyen491@gmail.com
 
Ủy viên Bùi Thị Thu Hương
- Trưởng phòng Xuất bản-Báo chí, Sở Thông tin - Truyền thông
Di động:             0915 260 060
Email:                 thuhuongbt@thainguyen.gov.vn
 
 
Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Việt Hoa
Điện thoại CQ:    0280- 3855 008
Di động:              0916 069 933
Email:                 quynhhoabtn@gmail.com
 
Cán bộ Văn phòng Mai Thị Vinh
Điện thoại CQ:    0280- 3855 008                                                          
Điện thoại NR:    0280- 2211 547          
Di động:              0989 260 886
Email:                 maivinh1972@gmail.com
 
Lãnh đạo cơ quan báo đài:
Báo Thái Nguyên
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Sơn
Di động: 0912 039 880