Truy cập nội dung luôn

Liên đoàn Lao động tỉnh

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Vị trí, chức năng:

- Liên đoàn Lao động tỉnh là tổ chức Chính trị xã hội nằm trong hệ thống chính trị của tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Tổng liên đoàn Lao động Viêt Nam; có mối quan hệ phối hợp với UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến Công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  về các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch công tác của Công đoàn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn

- Tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn để đáp ứng yêu cầu  thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

- Đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tham gia quản lý xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động chấp hành các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Ban Tài chính

- Ủy ban kiểm tra

- Ban Tổ chức

- Ban Tuyên giáo - Nữ công

- Ban Chính sách - pháp luật.

Địa chỉ:

Số 5, đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 757.552

Email: Congdoantn@gmail.com

Web: http://congdoanthainguyen.org.vn

Danh bạ điện thoại: