Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 03/12/2020 đến 10/12/2020)

Xem chi tiết tại file đính kèm 
Phòng Dịch vụ HCC (Tổng hợp)
thainguyen.gov.vn