Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Từ ngày 10/6/2021 đến ngày 16/6/2021)

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 
Phòng Dịch vụ HCC
thainguyen.gov.vn