Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2020

Thực hiện Quyết định số 3174/QĐ- UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên và Công văn số 280-CV/BNCTƯ ngày 17/8/2015 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về đề nghị cung cấp thông tin, số liệu. Ban Tiếp Công dân tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2020 cụ thể như sau:

Xin mời xem File đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)