Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 23/7/2020 đến 29/7/2020)

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC(Tổng hợp)