Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 30/7/2020 đến 05/8/2020)

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)