Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021

Kết luận số 12-KL/BNCTU ngày 11/6/2021 của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021.

Chi tiết văn bản tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn