Truy cập nội dung luôn

Quyết định 3922/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đăng Lượng, trú tại xóm Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên