Truy cập nội dung luôn

Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thị Vầu thường trú tại tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (lần 2)