Truy cập nội dung luôn

Thông báo số 49/TB-UBND ngày 05/5/2021, Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư quý I năm 2021, bàn kế hoạch tiếp công dân phục vụ bầu cử

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 
Phòng Dịch vụ HCC
thainguyen.gov.vn