Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý tố cáo của ông Nguyễn Văn Đắc

Xin mời xem chi tiết File đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)