Truy cập nội dung luôn

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022

30-06-2022

Ngày 17/6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2718/UBND-TD về việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

12-02-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021

09-12-2021

Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 166/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 97 kết quả.