Truy cập nội dung luôn

Thực hiện quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19

Ngày 15/03/2022, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1004/SYT-NVY về việc thực hiện quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19