Truy cập nội dung luôn

Vinh danh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Ngày 15/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên năm 2022 và hội thảo thúc đẩy khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 được vinh danh tại hội nghị.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (VST) Hoàng Đức Thảo, kể từ khi thành lập vào tháng 10/2019 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hiệp hội đã nhanh chóng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang lại lợi ích và gắn kết các hội viên.

Cụ thể, Hiệp hội khảo sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu cần hỗ trợ của các hội viên; phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ như hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 2021-2022, Techmart, Techfest; tổ chức showroom trưng bày sản phẩm khoa học-công nghệ, tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học công nghệ…

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong khó khăn này, nhiều doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam với thế mạnh của mình, nhất là các doanh nghiệp làm chủ được công nghệ đã vượt qua các thách thức, phát triển bền vững.

Đây cũng là xu hướng chung của thế giới khi khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức… ngày càng đóng góp lớn cho nền kinh tế. Năm 2021, riêng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, dù có rất nhiều khó khăn nhưng đã thu hút đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, hiện các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các ý tưởng sáng tạo tuy nhiều nhưng lại chậm đưa ra thị trường, chậm thương mại hóa, chưa tương xứng với tiềm năng.

Do đó, Hiệp hội cần có các giải pháp để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; chú trọng vào chất lượng hoạt động của doanh nghiệp để đóng góp nhiều cho sự phát triển chung của đất nước.

 Các đại biểu tham quan các sản phẩm của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được trưng bày tại hội nghị.

Đồng thời, Hiệp hội cần xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, qua đó nắm rõ được các biến động của doanh nghiệp, thấy được những vấn đề còn tồn tại, các khó khăn để nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã vinh danh Top 10 và Top 100 doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.


nhandan.vn