Truy cập nội dung luôn

Công văn số 15/BTCD-THHC của Ban Tiếp công dân tỉnh V/v tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh v/v tiếp công dân trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tiếp công dân tỉnh thông báo thời gian và địa điểm tiếp công dân trong những ngày diễn ra địa hội như sau:

- Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, số 19b, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên;

- Thời gian: Từ ngày 8/10/2020 đến ngày 15/10/2020 (trước Đại hội 03 ngày và sau Đại hội 01 ngày).

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn