Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.