Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp công dân

08-06-2022

Ngày 07/6, Ban Tiếp công dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) đã ban hành Công văn số 256/UBND -TCD về việc mời tiếp công dân.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 75 kết quả.