Truy cập nội dung luôn

Định Hóa: Trên 1,1 nghìn khách hàng được vay vốn chính sách

09-04-2022 06:29

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Định Hóa hiện quản lý 616 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng doanh số cho vay của đơn vị đạt 57,3 tỷ đồng, với 1.145 lượt khách hàng được vay vốn.

Cán bộ NHCSXH huyện Định Hóa thực hiện giao dịch tại xã

Trong đó, giải ngân cho vay hộ nghèo đạt doanh số cao nhất, với 17,7 tỷ đồng; tiếp đến là hộ cận nghèo đạt gần 15,7 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 6,3 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 4,8 tỷ đồng và giải quyết việc làm 2,6 tỷ đồng. Hiện, tỷ lệ nợ quá hạn của NHCSXH Định Hóa chiếm 0,15% tổng dư nợ.

Hiện, Định Hóa có 4,6 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 17,4%; hộ cận nghèo có trên 3,9 nghìn hộ, chiếm tỷ lệ gần 15% tổng số hộ trong toàn huyện. Qua khảo sát của NHCSXH huyện cho thấy, tổng nhu cầu vốn chính sách trong 2 năm 2022 và 2023 của người dân trên địa bàn là 142 tỷ đồng, ở 7 chương trình, gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn và cho vay đồng bào dân tộc thiểu số.


baothainguyen.vn