Truy cập nội dung luôn

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP. Thái Nguyên: Đánh giá kết quả hoạt động quý I/2022

20-04-2022 21:18

Chiều ngày 20/4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP. Thái Nguyên đã tổ chức Phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP. Thái Nguyên và đồng chí Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đồng chủ trì Phiên họp.

Phiên họp được tổ chức tại Hội sở Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh

Theo báo cáo, trong quý I/2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP. Thái Nguyên đã tổ chức chỉ đạo, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương và tỉnh về các chương trình tín dụng chính sách; kịp thời phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng cho các xã, phường; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, làm tốt công tác cho vay tại cơ sở, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Do vậy, quý I/2022, tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 244.500 triệu đồng, tăng trên 3.800 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,58%, đạt 96,59% kế hoạch. Doanh số cho vay đạt trên 15.000 triệu đồng với 342 khách hàng; doanh số thu nợ đạt gần 11.300 triệu đồng với 263 khách hàng; dư nợ đến hết quý I đạt gần 202.000 triệu đồng, hoàn thành 97,76% kế hoạch giao. Thực hiện 12 chương trình tín dụng với gần 202.000 triệu đồng, hoàn thành 97,76% kế hoạch giao. Chất lượng tín dụng được đảm bảo ổn định, nợ quá hạn trên 108 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với đầu năm; công tác xử lý nợ bị rủi ro được quan tâm rà soát thường xuyên. Hoạt động tại điểm giao dịch xã tiếp tục đạt hiệu quả, giải quyết trên 91,8% tổng giá trị giao dịch của Ngân hàng CSXH. Tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 195.000 triệu đồng, tăng trên 2.600 triệu đồng so với đầu năm. Trong quý I/2022 nguồn vốn từ ngân sách TP. Thái Nguyên chuyển sang đã giúp cho 38 hộ trên địa bàn TP. Thái Nguyên được vay vốn để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình; tổng dư nợ cho vay từ nguồn ngân sách TP. Thái Nguyên đạt trên 14.100 triệu đồng…

Tại Phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý II/2022, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân; thúc đẩy công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng nợ xấu, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để việc thu hồi nợ quá hạn đảm bảo đạt hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng để người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay...

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP. Thái Nguyên đề nghị: Các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP. Thái Nguyên thực hiện tốt việc tăng cường nguồn lực từ địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vốn để tham mưu việc phân bổ nguồn vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của người dân nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; làm tốt công tác tuyên truyền để các đối tượng có nhu cầu vay vốn tiếp cận nguồn vốn một cách tốt nhất; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát để thu hồi nợ đến hạn và nợ quá hạn.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn