Truy cập nội dung luôn

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022

01-04-2022 14:21

Ngày 24/03/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-BDD về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022