Truy cập nội dung luôn

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP

29-04-2022 23:13

Ngày 20/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-BĐD về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022.