Truy cập nội dung luôn

Chú trọng hơn đến cho vay nâng mức

15-04-2022 09:44

Mới có 12,68% món vay của 3 chương trình (gồm: Hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo) được vay trên 50 triệu đồng, trong khi mức cho vay tối đa các chương trình này là 100 triệu đồng.

Đó là một trong những hạn chế được đưa ra tại Hội nghị giao ban quý I/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh với các tổ chức xã hội, tổ chức chiều 11-4.

Theo đó, đến cuối tháng 3-2022, toàn tỉnh mới có 4.020 món vay trên 50 triệu đồng trong tổng 31.690 món vay của 3 chương trình kể trên, đứng thứ 45 toàn quốc. Chính vì thế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hội đoàn thể các cấp nhận ủy thác của NHCSXH cần tập trung trong quý II đó là làm tốt công tác tuyên truyền để các hộ đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay nâng mức; tránh tình trạng do lo ngại phát sinh nợ xấu mà các tổ tiết kiệm và vay vốn hạn chế việc cho vay đổi với các hộ đủ điều kiện, làm ảnh hưởng đến việc đầu tư, phát triển kinh tế của các hộ.

Cùng với đó, trước thực trạng nợ xấu có xu hướng gia tăng, NHCSXH tỉnh cũng đề nghị các tổ chức hội tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra việc bình xét cho vay, hiệu quả sử dụng nguồn vốn của các hộ; tăng cường công tác phối hợp để nắm bắt và phát hiện kịp thời các trường hợp bỏ đi khỏi địa phương…

Tính đến hết quý I/2022, các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với NHCSXH tỉnh quản lý 2.792 tổ tiết kiệm và vay vốn, với dư nợ 3.790 tỷ đồng, chiếm 99,42% tổng dư nợ cho vay của đơn vị. Tổng số nợ quá hạn là 2,3 tỷ đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ, tăng 138 triệu đồng so với cuối năm 2021.


baothainguyen.vn