Truy cập nội dung luôn

Gần 70 tỷ đồng cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11

29-04-2022 22:41

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh vừa được NHCSXH Trung ương cấp 69,7 tỷ đồng để thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, để thực hiện cho vay ở 3 chương trình.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho người dân thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) trong sáng 28-4.

Cụ thể, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được giao 40 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội được giao 21,5 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến được giao 8,2 tỷ đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn được cấp, NHCSXH tỉnh đã tham mưu cho Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phân bổ nguồn vốn cho các địa phương. Cụ thể: TP. Sông Công 14,1 tỷ đồng; TP. Phổ Yên 11 tỷ đồng; huyện Phú Bình 8 tỷ đồng; huyện Đồng Hỷ 7,5 tỷ đồng; huyện Đại Từ 7,4 tỷ đồng; huyện Định Hóa 6,6 tỷ đồng; huyện Phú Lương 6,3 tỷ đồng; TP. Thái Nguyên 4,5 tỷ  đồng và huyện Võ Nhai 4,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nguồn vốn này sẽ được phòng Giao dịch NHCSXH các huyện, thành triển khai giải ngân bắt đầu từ ngày 28-4.


baothainguyen.vn