Truy cập nội dung luôn

Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP

28-04-2022 12:54

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Nguyên vừa được NHCSXH Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022 để thực hiện 3 chương trình cho vay.

Theo đó, danh mục giao chỉ tiêu bao gồm: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP với 40.000 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP với 21.500 triệu đồng; Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua may tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 với 8.200 triệu đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên về chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại Quyết định 2689/QĐ-NHCS để triển khai thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình theo quy định tại Quyết số 86/QĐ-NHCS cho các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn